Site Search :


Tel :+86-759-3836773
Tel :+86-759-3836771
Fax :+86-759-3836770
E-mail:admin@weida-
machinery.com.cn
  con@weidajixie.net
Mobile:+86-15900163899
  +86-13531093160

Add :Guandu Industrial
  Area, Zhanjiang,
  Guangdong ,China

 
 

Zhanjiang Weida Machinery Industrial Co.,Ltd.Tel:+86-0759-3836773
Fax:+86-0759-3836770
Mobile:+86-15900163899     +86-13531093160
E-mail:admin@weida- machinery.com.cn  con@weidajixie.net 
Website:
www.weidajixie.net
Addres:Guandu Industrial Zone,Zhanjiang,Guangdong,China